top of page
  • Forfatters billede- jesper *

EU's taksonomi – nye krav eller nye forretningsmuligheder?

Opdateret: 5. feb.

For virksomheder kan det betyde nye krav om at efterleve EU's taksonomi for at få finansiering til eksempelvis et byggeprojekt eller lån til udvikling af virksomheden. Det kan også skabe nye muligheder som nye samarbejdsaftaler, konkurrencefordele eller fordelagtige lån, hvis virksomheder kan vise, at der arbejdes på at efterleve EU's taksonomi.

De centrale elementer i EU's taksonomi EU's taksonomi oversætter EU's klima- og miljømål til en række kriterier, der fastsætter, hvornår en økonomisk aktivitet anses for at være miljømæssigt bæredygtig.

De centrale elementer er:

  • Seks miljømål

  • Fire betingelser, der skal være opfyldt

  • Sociale minimumsgarantier

  • Tekniske screeningskriterier, der er fastsatte kriterier med grænseværdier og benchmark

Læs mere: https://www.ds.dk/da/fagomraader/byggeri-og-anlaeg/eu-taksonomi

12 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page