top of page

LØSNINGER

ANALYSE * PLANLÆGNING * EKSEKVERING * OPFØLGNING

ESG Bæredygtighed rapportering klima
STRATEGI

Der tages altid udgangspunkt i kundens nuværende position i markedet.

 

Såvel Analyse som den efterfølgende Planlægning danner 'baselevel' for den videre vurdering af den strategiske udvikling herunder bearbejdelse af bæredygtighed og Sustainability Profil.

 

Metoder fra bla. ESG, GRI (Global Reporting Initiative ), Foreningen Danske Revisorer, Wharton Business School, Stanford University, Boston Consulting Group, Erasmuss University, London University, UN Global Compact,  er grundlæggende i forberedelsen som under hele udviklingsforløbet. 

ESG Bæredygtighed rapportering klima
EKSEKVERING

Udførelsen - eksekveringen er omdrejnings-punktet .

Tilrettelæggelsen og selve ressource allokeringen planlægges i indgående samarbejde med kunden og den aktuelle enhed eller samlede organisation.

Træning af bestyrelse, lederkreds og nøglemedardejdere.

 

Speciale SMV og Top100

ESG Rapportering
EU Taksonomi

Supplychain/leverandør afdækning.

 

Implementering og forankring er grundlaget for en fremdrift der holder momentum over den aftalte tidshorisont.

ESG Bæredygtighed rapportering klima
RESULTATER

Udviklingsprocessen vil for kunden altid lede til konkrete  aktiviteter der fører til målbare resultater.

Ligeledes opbygges gerne et forløb - kortere eller længere - der modulopbygges  - således at det kan påbegyndes og afsluttes alt efter behag og aftale -  her også med målbare delresultater.

Se f.eks.:

  • ESG Sustainability rapport

  • Strategiudvikling, Marked, ESG

  • Implementeringsstøtte / Projekt

  • EU Taksonomi

  • Træning & Uddannelse i DK / UK

  • Afklaring af KPI og målsætninger

  • Internationalt netværk

  • Projektdeltagelse / ledelse

  • Leverandør/supplychain

  • Erklæringer / Assurance

bottom of page