top of page
  • Forfatters billede- jesper *

ESG-rapportering breder sig som ringe i vandet

Opdateret: 26. jul. 2022

Samtidig med taksonomiens ankomst er det såkaldte Non-Financial Reportering Directive (NFRD) også ved at blive revideret og hedder fremadrettet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Direktivet har til formål at forbedre virksomhedernes bæredygtighedsrapportering.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) EU Taxonomy Klima Bæredygtighed

Mere og bedre data er i denne sammenhæng i fokus: Det handler både om, hvilke bæredygtighedsrisici virksomhederne selv er eksponeret for, men også den potentielle negative påvirkning virksomhederne har på mennesker og miljø.


Direktivet, som skal implementeres i dansk lovgivning, skal altså skabe tydeligere rammer for virksomhedernes rapportering, og gøre dem både troværdige, sammenlignelige og tilgængelige for såvel investorer som for samfundet i bred forstand.


1 visning0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page