top of page
  • Forfatters billede- jesper *

Affald - hvad gør du?

Opdateret: 26. jul. 2022

Vi smider 845 kg husholdningsaffald ud om året per dansker. Vi skal blive bedre til at genbruge, genanvende og reparere vores produkter, så vi laver langt mindre affald og skåner vores natur og klima. Hvor meget affald bliver der smidt i naturen om året i verden? Vidste du, at det ikke er så længe siden, vi blev 7 milliarder mennesker på jorden? Hvis alle smider 730 kg skrald ud om året, bliver det til 5.250 millioner ton skrald om året.

husholdningsaffald ud om året per dansker ESG rapportering

Ifølge Eurostat bliver der i Europa produceret 505 kg husholdningsaffald om året per indbygger. Men der er stor forskel fra land til land, og danskerne producerer mest affald af alle europæere med 845 kg i snit. Danmark er et velstående land med en høj levestandard og et højt forbrug, og det er derfor ikke overraskende, at vi også genererer store affaldsmængder. Men hvis vi vil betragte os selv som et grønt forgangsland, så kræver det et opgør med brug-og-smid-væk kulturen.

- Hvis vi skal nå vores målsætning om 70 procent CO2-reduktion i 2030, så er det helt afgørende, at vi begynder at se på måden, vi producerer og forbruger på, og at vi sætter mål for, hvor meget vi skal reducere vores affaldsmængder


Årligt husholdningsaffald per indbygger i udvalgte EU-lande:

  • Danmark – 845 kg (mest i EU)

  • Tyskland – 632 kg

  • Finland – 596 kg

  • Sverige – 431 kg

  • Kilde: Eurostat (opgørelsesmetoderne i de forskellige EU-lande er ikke helt sammenlignelige, men det ændrer ikke på tendensen i tallene.)


Læs mere


2 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Commenti


bottom of page