top of page
  • Forfatters billede- jesper *

53 pct. italesætter bæredygtighed!

Opdateret: 26. jul. 2022

Flere virksomheder skal fortælle om bæredygtighed. Over halvdelen af danske virksomheder kommunikerer om bæredygtighed på deres hjemmeside. DI vurderer, at tendensen vil brede sig de kommende år, da investorers, kunders og medarbejderes fokus på bæredygtighed stiger. Små virksomheder halter efter de store. De bør derfor omstille sig nu.

Dansk Industri bæredygtighed kommunikere
Dansk Industri kommunikerer om bæredygtighed

Dansk Industri har gennemført en webscraping-analyse af 7.174 danske virksomheders hjemmesider. Formålet med analysen har været at undersøge, hvordan og i hvor høj grad dansk erhvervsliv kommunikerer om og italesætter bæredygtighedsdagsordenen. Analysen viser, at 53 pct. af de undersøgte virksomheder italesætter bæredygtighed på deres hjemmeside. Det er især de mellemstore og store virksomheder, som kommunikerer om bæredygtighed. Hos de mellemstore virksomheder er tallet 84 pct., mens hele 93 pct. af de store virksomheder italesætter bæredygtighedsdagsordenen. Blandt virksomhederne med op til 50 medarbejdere kommunikerer 47 pct. om bæredygtighed.

Hvis man ser på, hvilke virksomheder, der i nogen, høj eller meget høj grad italesætter bæredygtighed1, gør det sig gældende for knap 15 pct. af de undersøgte virksomheder. Fordelt på branche viser resultaterne, at det særligt er virksomheder inden for handel, videnservice, information og kommunikation samt industri, der fremhæver bæredygtighed på deres hjemmeside. Omvendt er tallene væsentligt lavere for bl.a. bygge- og anlægssektoren.


Læs mere:

5 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page